Neden Biz?

Ana Sayfa Kurumsal Neden Biz?

Neden Biz?

Dünya’daki üretim modelleri giderek değişiyor ve bu değişime ayak uydurabilen kurumlar hayatlarına devam edebiliyor. Üretim modellerinin değişimini etkileyen başat faktör ise, tüketicinin özne durumuna gelmesidir. Geçmiş üretim dönemlerden farklı olarak, artık tüketici değer yaratan ürünleri tercih ediyor. Arzusuna, duygusuna ve aidiyetine cevap verebilen ürünleri satın almak istiyor. Bu yenliklere kapalı ve değişimi erteleyen kurumların yeni tüketim alışkanlıklarına uygun üretim modeli geliştirebilmeleri asla mümkün gözükmüyor.

Emek Makine geleceğe projeksiyon tutuyor

Üretim şekillerini değiştiren kurumlar; hızlı, seri, uygun fiyatlı, tüketici talebini karşılayan ve nihayetinde aidiyet yaratan ürünler geliştirebiliyor. Artan rekabetin de etkisiyle üretim sürecinde yeniliğe ve değişime önem vermek bir tercih meselesi olmaktan da çıktı denilebilir. Bu noktada Emek Makine, geçmişten günümüze üretimdeki değişimin evrelerini analiz eden, 30 yılı aşkın endüstriyel makine üretimi tecrübesiyle geleceğe projeksiyon tutan bir dinamizmle endüstriyel kurumlar için rekabette fırsat yaratacak işlevsel ve fonksiyonel makine üretimleri gerçekleştiriyor.

Emek güçlendiriyor

Yeni nesil emek, ileri teknolojiye sahip akıllı makineleri ifade eidyor. Geçmişin analog makine sistemlerinin aksine, üretimi yapılacak ürünün çeşitli modellerini üretime programlanabilecek ve böylece üreticinin üretmek istediği her çeşit ürün için çalışabilecek makine modelleri çağın gereksinimlerini karşılıyor. Çağın gerisindeki makine ve teçhizatlarla tekdüze üretim sisteminin devam edilebilirliği olası değildir. Bu nedenle Emek Makine, muasır üretim modeline adapte olan/olma hedefini gerçekleştiren kurumlar için yeni nesil endüstriyel makine üretimi gerçekleştiriyor.

Yerli ve milli üretim gerçekleşiyor

Yeni nesil üretim modeli hakkında bahsedilmesi ve üzerinde mutlak surette durulması gereken nokta ise, milli ve yerli teknolojilerdir. Dünya her ne kadar küreselleşse de, rekabetten dolayı ülkelerin kendi geliştirdikleri üretim modelini ihraç etmekten imtina etmesi ve kısıtlamalar getirme ihtimali bulunuyor. Dünya pazarına açılan, güçlü ve yerli markaların dış etkenlerden etkilenmemesi adına yerli teknolojiyi benimsemeleri icap ediyor. Böylece tam bağımsız bir üretim modelinden söz edilebilmek mümkündür.

Dünya standartlarının üzerinde bir çözüm

Pres makineleri alanında yurtdışı bağımlılığını azaltan Emek Makine, milli bir bilinç ve gayretle dünya standartlarının üzerinde ürettiği makineleri yurtiçi yatırımcılara sunuyor. Ayrıca, yerli mühendislik imkanlarıyla imal edilen makinelerin yurtdışı pazarına da ulaştırıyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayan Emek Makine, yeni nesil standartlar, teknolojiler, anlayışlar ve hareketlerle makine imalat sürecine dahil olan operasyonları yeniliğini ve değişimini takip ederek her dönemin gereklerini karşılayan makineleri piyasaya kazandırıyor.

Emek Makine

Teknolojiye Kaliteli Pres

Telefon :

+90 212 253 47 92

veya