Emek Makineye'ye Hoş Geldiniz
Emek Makine, 1975’ten beri endüstriyel makine imalatı faaliyetlerini sürdürüyor. Markanın sektöründeki tüm gelişme ve değişimlere yakından tanıklık etmesi, bugünkü endüstriyel ihtiyaç ve dönüşümlerin farkında olmasını sağlıyor. Bu bilinçle günümüzdeki üretim modeli esas alınarak, imal edilen endüstriyel makinelerin ağır sanayi ve ileri teknoloji altyapısına sahip kurumlar için optimum verimliliği mümkün hale getiriliyor.
Neden biz?
Dünya’daki üretim modelleri giderek değişiyor ve bu değişime ayak uydurabilen kurumlar hayatlarına devam edebiliyor. Üretim modellerinin değişimini etkileyen başat faktör ise, tüketicinin özne durumuna gelmesidir. Geçmiş üretim dönemlerden farklı olarak, artık tüketici değer yaratan ürünleri tercih ediyor. Arzusuna, duygusuna ve aidiyetine cevap verebilen ürünleri satın almak istiyor.

Ürün Grupları

Sizin için özenle hazırladığımız ürünlerimizden bazıları aşağıdadır.

Emek Makine

Teknolojiye Kaliteli Pres

Telefon :

+90 212 253 47 92

veya